Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1073/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-33637799 Đi động: 0903222003 Email: infor@cbslegal.vn Địa chỉ: 6th Floor, 95H Ly Nam De, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://www.facebook.com/cbslegal/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty luật CBS Legal

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp