Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 422/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: -872165 Đi động: 091-8210628 Email: lshungyoung2005@yahoo.com Địa chỉ: 535 ĐL BÌNH DƯƠNG, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-le-viet-hung-45784

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Chi nhánh VPLS Hoàng Minh Bình Phước
  • Thời gian làm việc
    Từ 04/2006 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng chi nhánh