Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9821/LS ngày 11/05/2015 Điện thoại: 024-35656858 Đi động: 0903211866 Email: lstrung.sealaw@gmail.com Địa chỉ: 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://www.luatsudongnama.com

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

quản lý nợ, thu hồi nợ

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Thạc sĩ, Luật gia Lê Văn Trung - Trưởng Phòng nghiệp I, Uỷ viên Hội đồng nghiệp vụ, hơn 9 năm kinh nghiệm hoạt động liên tục trong lĩnh vực pháp luật và quản lý nợ, thu hồi nợ cho các công ty tài chính, ngân hàng, cá nhân, doanh nghiệp.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp