Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 12292/LS Điện thoại: - Đi động: 0977.184.216 Email: luatthanhthai@gmail.com Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Văn Phòng, số 713 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội Website: luatthanhthai.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Việt Kim

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Học viện Tư pháp
  • 2010
  • Cử nhân Đại Học Luật Hà nội