Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9155/LS ngày 25/08/2014 Điện thoại: 0275-903336671 Đi động: 0903336671 Email: invalid230@gmail.com Địa chỉ: 133/6, ấp Thạnh Hoà A, Thị trấn Thạnh Phú, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-van-tam-2306457

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ THANH QUANG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp