Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 111/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0296-3843755 Đi động: 0913969494 Email: invalid70169@gmail.com Địa chỉ: Số 64 Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-van-phuc-2301363

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Lê Văn Phúc

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp