Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7108/LS ngày 10/04/2012 Điện thoại: 0254-3554682 Đi động: 0908989866 Email: lenam.power@gmail.com Địa chỉ: 108 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: www.vungtaulaw.com

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NAM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh