Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4997/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028- Đi động: 0903 658 449 Email: levankhai49@yahoo.com Địa chỉ: 150/2 ấp Trung Chánh 2, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-van-khai-2375797

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ VĂN KHẢI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp