Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6583/LS ngày 10/09/2011 Điện thoại: 028-62607101 Đi động: 0987 487 537 Email: ls.levanhuyen@gmail.com Địa chỉ: Thu Thiem Building, 40/1 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh Website: http://www.datluatlawfirm.com

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẤT LUẬT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Công ty Luật TNHH Đất Luật
  • Thời gian làm việc
    Từ 08/2008 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Phó phòng Tư vấn Bất động sản