Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4175 ngày 16/8/2010 Điện thoại: 024-66663659 Đi động: 0912914253 Email: office@leadconsult.com.vn Địa chỉ: 21Phòng 16 Tầng 6 Sảnh B. R6, Royal City, 72 A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://leadconsult.com.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp

Sở hữu trí tuệ - Đầu tư

Nơi công tác

Công ty Luật LEADCONSULT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Lĩnh vực chuyên môn chủ yếu được đảm nhiệm là sở hữu trí tuệ, thương mại, nghiên cứu và khảo sát thị trường, tranh tụng tại toà án và trọng tài. Đồng thời, Luật sư Lê Văn Huy có thể đảm nhận các công việc tư vấn cho khách hàng trong các dự án phát triển, các cuộc khảo sát xã hội học, điều tra và nghiên cứu thị trường, các vấn đề về sở hữu trí tuệ và tranh chấp thương mại.

Kiến thức và kinh nghiệm chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực:

Lập kế hoạch cho các chương trình nghiên cứu, các cuộc khảo sát;

Tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước các vấn đề liên quan đến Sở hữu trí tuệ như đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, giải pháp hữu ích, quản trị thương hiệu, nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ, tư vấn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp v.v;

Kinh nghiệm cố vấn cho các doanh nghiệp trong việc quảng bá phát triển hình ảnh của doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, xây dựng các chiến lược hợp tác đầu tư của doanh nghiệp;

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực như phát triển thị trường, liên doanh liên kết, đầu tư tài chính.v. v;

Tổ chức các buổi toạ đàm, phỏng vấn sâu và hội nghị bàn tròn;

Giải quyết các tranh chấp liên quan đến lĩnh vực thương mại và Sở hữu trí tuệ;

Xử lý và phân tích dữ liệu thu thập được và soạn thảo văn kiện dự án;

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp