Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2217/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38323528 Đi động: 0903830460 Email: lebinhls@yahoo.com Địa chỉ: 34 Lê Hồng Phong, Phường 4, Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-van-binh-2240581

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp