Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5570/LS ngày 20/12/2010 Điện thoại: 024- Đi động: 0902197651 Email: lebinh.lawer@gmail.com Địa chỉ: SN 157, đường K1B thị trấn Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-van-binh-1285454

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DÂN CHÍNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp