Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 552/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 071-3896576 Đi động: 0913184800 Email: vplslekhanh@gmail.com Địa chỉ: 116A Tầm Vu - P. Hưng Lợi, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: http://luatlekhanh.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp