Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7567/LS ngày 30/10/2012 Điện thoại: 0238-3590000 Đi động: 0943184284 Email: luatsuletuananh@gmail.com Địa chỉ: Số 146, đường Hồng Bàng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/le-tuan-anh-312196

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ ANH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp