Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3995/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0214-0986481954 Đi động: 098 648 19 54 Email: lsleson@gmail.com Địa chỉ: 057 phố Sơn Đạo, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-truong-son-1479761

Nơi công tác

Công ty luật hợp danh Thuỷ Vỹ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp