Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3716/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38562398 Đi động: 090-3365625 Email: letrongtuyen@gmail.com Địa chỉ: 142/24 Nguyễn Kim, Phường 06, Quận 11, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-le-trong-tuyen-45416

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp