Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4979/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-8443982 Đi động: - Email: vplslehung@hcm.fpt.vn Địa chỉ: 93 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-le-trong-hung-45271

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp