Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2356/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39260120 Đi động: 0909393329 Email: letridungip@gmail.com Địa chỉ: Phòng 2.2, tầng 8, số 90-92 Lê Thị Riệng, phường Bến Thành, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-tri-dung-2241972

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp