Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2695 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 028-39350299 Đi động: 0918193166 Email: lehung272082@gmail.com Địa chỉ: 195D Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thiet-hung-2348644

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ HÙNG & CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp