Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7345/LS ngày 17/10/2012 Điện thoại: 0277-3861599 Đi động: 0939702058 Email: invalid194904@gmail.com Địa chỉ: số 374, Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thi-van-lan-2320482

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Lê Lan

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp