Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-8943709 Đi động: 090- Email: Địa chỉ: G8A, Trương Minh Giảng (Phan Văn Trị), Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thi-tuyet-lan-33801

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa

đầu tư nước ngoài, tài chính, ngân hàng

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Chuyên tư vấn về đầu tư nước ngoài và mọi vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp

Học vấn & Nghề nghiệp