Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1448 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38362891 Đi động: 0912882428 Email: ls.lethuha@gmail.com Địa chỉ: Số 119 - C1 Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thi-thu-ha-2340138

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Mỹ Đức

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp