Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7613 Điện thoại: 028-38292400 Đi động: Email: investiphcm@investip.vn Địa chỉ: Số 31 đường Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://investip.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn

Nơi công tác

INVESTIP TP. Hồ Chí Minh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp