Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5310/LS ngày 30/08/2010 Điện thoại: 028-05810881 Đi động: 0913179570 Email: lsthanhvan@yahoo.com.vn Địa chỉ: 45B Nguyễn Thị Minh Khai - P.Tân Lập, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thi-thanh-van-2274277

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Trưởng Văn phòng trợ giúp pháp lý Phụ nữ số 03

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp