Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3715/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-62648865 Đi động: 0908217179 Email: ls.thanhtuyen@yahoo.com.vn Địa chỉ: 333 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Phường 02, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thi-thanh-tuyen-2260794

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp