Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10931/LS ngày 17/06/2016 Điện thoại: 024-39431566 Đi động: Email: invenmark@invenmark.com.vn Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà 37 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: http://invenmark.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

Nhãn hiệu và Bản quyền

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Cử nhân Luật - ĐH Luật Hà Nội

Cử nhân Khoa học - ĐH Quốc gia Hà Nội

Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu về SHTT - Cục SHTT

Chứng chỉ đào tạo Luật sư

11 năm kinh nghiệm về tra cứu đơn

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp