Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5070/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-35180045 Đi động: 0168 5675 969 Email: invalid77497@gmail.com Địa chỉ: 40/5 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thi-phung-2376120

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHỤNG LÊ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp