Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1283 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-37914551 Đi động: 0912009779 Email: luatsubachan@yahoo.com Địa chỉ: Số 20 Ngõ 1 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thi-nhu-huong-2339533

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn Phòng Luật sư Bách An

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp