Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2013 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-39332015 Đi động: 0912788647 Email: nam_huong@hotmail.com Địa chỉ: Số 57B phố Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thi-nam-huong-2342112

Nơi công tác

văn phòng luật sư số 10

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp