Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2269/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39520339 Đi động: 0907173139 Email: chils07@yahoo.com.vn Địa chỉ: 11 Ngô Quyền, Phường 10, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thi-kim-chi-2241248

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp