Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5049/LS ngày 20/10/2010 Điện thoại: 0292- Đi động: 0902735379 Email: invalid124747@gmail.com Địa chỉ: Số 232/3 đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thi-hong-truoc-2337741

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Cty Luật Kim Luận

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp