Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 707 ngày 1/8/2010 Điện thoại: - Đi động: 0905129479 Email: invalid7778@gmail.com Địa chỉ: Số 82 đường Huy Cận, tổ 47, Phường Hoà Cường, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thi-hong-thanh-2338489

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Lê Thị Hồng Thanh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp