Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7878/LS ngày 24/04/2013 Điện thoại: 071-919707806 Đi động: 0919707806 Email: invalid2449@gmail.com Địa chỉ: 39 Nguyễn Văn Linh, P. Hưng Lợi, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thi-hoang-niem-2231522

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp