Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6538 Điện thoại: 024-19006226 Đi động: Email: ha.lt@luattueanh.vn Địa chỉ: Phòng 5K, Chung cư viện chiến lược khoa học công an, đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://hyangjinilc.com/

Nơi công tác

Công ty luật TNHH Tuệ Anh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Năm 2006 - 2017 Hoạt động luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2017 - nay Luật sư Công ty luật TNHH Cilaw

Năm 2019 - nay Luật sư cộng tác Công ty luật TNHH Tuệ Anh

Học vấn & Nghề nghiệp