Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 502/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0290-3815662 Đi động: Email: invalid8903@gmail.com Địa chỉ: 2B Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thanh-thuan-2311314

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ THANH THUẬN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp