Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2861/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-903636378 Đi động: 0903636378 Email: info@ltlaw.com.vn Địa chỉ: Tầng 5A, số 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Phường 05, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thanh-liem-2245252

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp