Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5561/LS ngày 20/12/2010 Điện thoại: 0290-907899525 Đi động: 0907899525 Email: invalid00024@gmail.com Địa chỉ: Số 8 30 Tháng 4, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thang-my-2311350

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Lê Thắng M

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp