Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6332/LS ngày 25/07/2011 Điện thoại: 028-38909757 Đi động: 0946111333 Email: quocsonlawyer@gamail.com Địa chỉ: 50/12 đỗ tấn phong, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/le-quoc-son-1211227

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp