Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3791/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-37449977 Đi động: 0918216878 Email: vy.le@phuoc-partners.com Địa chỉ: 70 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh Website: https://phuoc-partners.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công Ty Luật Phước & Cộng Sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp