Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 348/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0256-905134005 Đi động: 0905134005 Email: invalid149049@gmail.com Địa chỉ: Số 09 Diên Hồng, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-quang-kiem-2306536

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG KIỆM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp