Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6092 ngày 20/5/2011 Điện thoại: 0292- Đi động: 0919132508 Email: invalid56464@gmail.com Địa chỉ: 50/47, đường Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://www.facebook.com/vinh.lephuoc.3950/about?lst=100002729573883%3A100010227222176%3A1513223847

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VPLS Vì công lý

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp