Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1764/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-62734944 Đi động: 0983175407 Email: thuyanh.lp@apac-legal.com Địa chỉ: 9th floor, Newtatco Building, 21 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: http://www.apac-legal.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

A-PAC INTENATIONAL LAW FIRM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp