Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5176/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-908614769 Đi động: 0908614769 Email: tram79vn@yahoo.com Địa chỉ: 487 (tầng trệt) Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-pham-thanh-tram-2272943

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH KIM ĐỨC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp