Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5092/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-9974184 Đi động: 093-7000474 Email: saigongiadinh@vnn.vn Địa chỉ: 190 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-le-nguyen-thuyen-quyen-45411

Nơi công tác

Văn phòng luật sư SÀI GÒN GIA ĐỊNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp