Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3636/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39146168 Đi động: 0908.226.246 Email: thetrong@luatsunguyenle.com Địa chỉ: 168 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://luatnguyenle.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp