Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4720 ngày 16/8/2010 Điện thoại: 024-35373700 Đi động: 0912121569 Email: lesonlawyer@yahoo.com Địa chỉ: P210B, D1, Tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-ngoc-son-2342747

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH LA VI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp