Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5232/LS ngày 09/06/2016 Điện thoại: 028-39144862 Đi động: 0907 224 477 Email: lengoclan-ls@yahoo.com.vn Địa chỉ: 12 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-ngoc-lan-2377073

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH THỊNH TRÍ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp