Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3669/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39637636 Đi động: 0983 722 410 Email: lawyerlengoccamtu@gmail.com Địa chỉ: 532 Minh Phụng, P. 9, Phường 09, Quận 11, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-ngoc-cam-tu-274677

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp