Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5120/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-38331312 Đi động: 0908161771 Email: phuongthanh.lawyer@gmail.com Địa chỉ: 51A Rạch Bùng Binh, Phường 09, Phường 09, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: www.vkdlawoffice.com

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VŨ KHẮC ĐIỆP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp