Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4121/LS ngày 13/01/2015 Điện thoại: 024-73086999 Đi động: 0904545299 Email: infor@hado-law.com Địa chỉ: A2008 Xuân Mai Tower, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội Website: http://luathado.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Giải thưởng

Năm 2008: Bằng khen Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội trao tặng.

Năm 2009: Bằng khen Lao động giỏi Thủ đô do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng.

Năm2013: Luật sư tiêu biểu đã có thành tích 2008-2013 do Liên đoàn Luật sư Việt Nam trao tặng.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp